مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1358 تا 1367
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندسی

پروژه ها

 • نیروگاه برق سهند
  مدیر پروژه
 • برج میلاد
  معاون اجرایی
 • نیروگاه پارسیان
  مدیر پروژه
 • نیروگاه فراب یزد
  مدیر پروژه
 • مدیر سیستمها
  مدیر ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی EMBA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم اقتصادی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی EMBA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم اقتصادی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com