مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1384
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی بازرگانی /دانشگاه دانشگاه آزاد زنجان / معدل 15.65
 • 1378 تا 1380
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی بازرگانی /دانشگاه دانشکده فنی بقیه الله قزوین / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی رقم شناس
  مالی و حسابداری/ سرپرست مالی
 • دی ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  شرکت فنی مهندسی آرام بنیان
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • خرداد ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۱
  اتحادیه صنف فن آوران یارانه
  مالی و حسابداری/ رییس حسابداری
 • مهر ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۱
  گروه معادن اسکوسنگ
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مهر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۸
  انستیتو نازایی نوید
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اردیبهشت ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۶
  شرکت تولیدی پرچ ساز
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

دانش تخصصی

 • آشنایی با معاملات خرید و فروش فصلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با گزارشات ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی باصورتهای مالی ودفاتر قانونی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با معاملات خرید و فروش فصلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با گزارشات ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی باصورتهای مالی ودفاتر قانونی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com