مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه خوارزمی
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه نازلو ارومیه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  در طول یک سال ونیم کار در آزمایشگاه دو پروژه را در زمینه سنتز نوین 4،2،1 تیادی آزول ها با راندمان بسیار بالا و همچنین سنتز مشتقات ایندول پر شرایط سبز و بدون کاتالیزور را به پایان رساندم و منتظر چاپ مقاله هایم هستم واستاد راهنمای من جناب آقای دکتر عظیم ضیایی بودند.
https://.com