مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی عمران
  گرایش مهندسی اجرایی عمران /دانشگاه آزاد شاهین شهر
 • 1381 تا 1384
  فوق دیپلم عمران
  گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه آزاد اردستان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت تعاونی مسکن ایثارگران
  مهندسی عمران/ معماری/ نماینده و مدیر پروژه
 • آبان ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان اصفهان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • مهر ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۲
  شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان اصفهان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست پروژه
 • مرداد ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۹۰
  شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com