مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی كارشناسي حرفه اي امور فرهنگي
  گرایش برنامه ريزي فرهنگي /دانشگاه فرهنگ و هنر / معدل 18.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com