مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم سینما
  گرایش تصویربرداری و عکاسی /دانشگاه علمی کاربردی واحد هنر رشت / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت راش فیلم
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ فیلمساز، تصویربردار، تیزرساز، عکاس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386
  به مدت چهار سال به عنوان معاون (ناظم) در دبستان پویندگان به کار مشغول بودم.
 • 1386
  به مدت چهار سال به عنوان معاون در دبستان پویندگان به کار مشغول بودم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com