مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه ایرانشهر / معدل 15.01

پروژه ها

 • پیاده سازی TPM در شرکت پارس خودرو
  نویسنده اصلی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICS کانادا

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com