مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی کامپوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه شمال آمل / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت HIWEB
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس فنی ADSL
 • خرداد ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  بخشداری شهرستان آمل
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول IT

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  مقاله در مورد شبکه های ادهاک ADHOC

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Switch
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: Ccnp Route
 • مهندسی شبکه
  40% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: لینوکس LPIC 1
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network +

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft Office
 • Cisco Packet Tracer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network Simulator GNS3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • cacti & solar
  60% Complete
  عنوان مدرک: مانیتورینگ شکبه
 • CRM
  100% Complete
  عنوان مدرک: crm شرکت های وب ، بصورت پیشرفته

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNP Switch
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: Ccnp Route
 • مهندسی شبکه
  40% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA
 • مهندسی شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: لینوکس LPIC 1
 • مهندسی شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Network +
https://.com