مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کارگاه قالب سازی کفش
  مهندسی صنایع/ در قسمت جوشکاری و برش کاری فغالیت داشتم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به شدت علاقه مند به فعالیت عایی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد.مشتاق همکاری با ادم های باهوشتر و قوی تری از خودم هستم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • قالب گیری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قالب گیری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com