مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار کامپیوتر / معدل 18

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com