مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی تربیت بدنی
  /دانشگاه رجا قزوین

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • طراحی و نقاشی--شنا و هندبال-مدیریت و رهبری کارها-

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حرکت شناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسیب شناسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیزیولوژی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • اناتومی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق ورزشی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ورزشی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حرکت شناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسیب شناسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیزیولوژی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • اناتومی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق ورزشی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ورزشی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com