مختصری از من

علاقمند به مشاغل پویا وفعال - روحیه بالای رهبری وکارتیمی - نظم وانضباط - قانون مداری

سوابق تحصیلی

 • 1369 تا 1371
  فوق دیپلم حسابداری
  /دانشگاه آزادکاشان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت سلامت الکترونیک تامین
  مالی و حسابداری/ مدیرمالی
 • فروردین ۱۳۷۳ تا فروردین ۱۳۸۶
  اتحادیه امکان
  مالی و حسابداری/ حسابرس داخلی - مدیرعامل تعاونی مصرف - رئیس استان

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری حاسب ملی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهمکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com