مختصری از من

آشنایی وتسلط متوسط بر متره وبرآورد
گذرندان پروژهای فولاد وبتن وراه
آشنایی با نرم افزارهای etabcوAutocad
آشنایی با ترسیم راه دریک جاده اصلی وفرعی و...
آشنایی بامحسابه وزن ساختمان(فوالادی-بتنی)
آشنایی بابارزلزله واردبرسازه
آشنایی باسدوتخلیه کننده ها وسرریزها
تحصیلات دبیرستان رشته ریاضی وفیزیک
کاردانی عمران_کارهای عمومی ساختمان
کارشنایی عمران_عمران
تجربه من فقط دورهای کارآموزی گذرانده است که آنها در بنیادمسکن گذرانده ام

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی(آبیک)
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم عمران
  گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه آبا(آبیک)

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  60% Complete
  عنوان مدرک: عمران
 • مهندسی عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: عمران

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  60% Complete
  عنوان مدرک: عمران
 • مهندسی عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: عمران
https://.com