مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد تفرش

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  گروه صنعتی بوتان
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند استخدام

  توضیحات: * جذب بیش ۵۰۰ نفر در سطوح مختلف سازمان
  * اشنایی با فرایند های جذب و استخدام
  * آشنایی با برگزاری جلسات مذاکره حقوق
  * آشنایی با مصاحبه استخدامی در گرید های اجرایی سازمان
  * برگزاری انواع دوره آموزشی برای بیش از ۵۰۰ نفر
  * آشنایی با تهیه شرح شغل
  * اشنایی با برنامه ریزی نیروی انسانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی.مطالعه.آموزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره اکسل پیشرفته
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره پیشرفته
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره پیشرفته
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره پیشرفته

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال آموزش
https://.com