مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد مشهد / معدل 16
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 18

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت گلدیران
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
 • مرداد ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۳
  شرکت بیمه توسعه
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خزانه داری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com