مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد اسلامی

دانش تخصصی

 • طراحی و نقشه کشی
  80% Complete
  عنوان مدرک: AUTO CAD
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویرایش و تدوین تصاویر photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت dream weaver
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویرایش فایل های ویدئویی و صوتی premiere
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی و نقشه کشی
  80% Complete
  عنوان مدرک: AUTO CAD
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویرایش و تدوین تصاویر photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت dream weaver
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ویرایش فایل های ویدئویی و صوتی premiere
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com