مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه اسوه تبریز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فن آوران انرژی ایرانیان
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مرداد ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  گروه مشاورین آسایش دور دنیا
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • بهمن ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت نرم افزاری فروزش
  مالی و حسابداری/ مدیر فروش،حسابدار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • طراحی،کتاب خوانی،شنا،کوه نوردی،ورزشهای دسته جمعی،کمپین های خیریه
 • کتاب خوانی،طراحی، شنا،کوه نوردی،ورزشهای دست جمعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی فرا پیام
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی آلور
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com