مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت صنایع آموزشی
  / R and D

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • open FOAM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • tecplot
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gambit
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com