مختصری از من

مدیر فروش، مدیر بازرگانی و قائم مقام مدیر عامل شرکت مشاورین گسترش انفورماتیک 8 سال (نرم افزارهای مدیریت پزشکی و نرم افزارهای تجاری، مونتاژ قطعات رایانه و ...(71-79)
مدیر فروش شرکت طب و رایانه 1 سال (نرم افزارهای مدیریتMIS پزشکی)(79-80)
مدیر فروش شرکت رایانه سرا 1 سال (نرم افزارهای صنعتی، بازرگانی) (79-80)
مدیر فروش شرکت ساخت سیستم 2 سال (نمایندگی انحصاری کیس های Estar,Fortrex تایوان و مانیتورهای Ctx و نمایندگی انحصاری تجهیزات فعال شبکه Cnet,Acton,Linksys,Kbest در ایران)(80-82)
مدیر فروش و مدیر بازرگانی شرکت فهیم مشاور3 سال (نمایندگی انحصاری تجهیزات غیر فعال شبکه ، Belden و Hubbell امریکا در ایران(82-85)
مدیر فروش و مدیر بازرگانی و عضو هیئت مدیره شرکت پرشیا نت گیر شبکه 2 سال (نمایندگی انحصاری تجهیزات فعال شبکه Netgear امریکا در ایران) (85-87)
مدیر فروش، مدیر بازرگانی و توسعه بازار

سوابق تحصیلی

 • 1363 تا 1368
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۰ تا هم اکنون
  دانیار، ساخت سیستم، فهیم مشاور،مشاورین گسترش انفورماتیک
  سخت افزار و شبکه/ مدیر بازرگانی و مدیر تحقیقات و توسعه بازار

افتخارات

 • 1395
  بستر سازی و برند سازی تجهیزات در ایران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا، کوهنوردی، مطالعه کتاب و ...

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های گوناگون پسیو، بیکسی، ایزو و ...

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های گوناگون پسیو، بیکسی، ایزو و ...
https://.com