مختصری از من

علاقمند به فعالیت در محیط های شغلی انعطاف پذیر و محرک بوده، به طوری که باعث ایجاد افزایش انگیزه و فعالیتم شود. همکاری کردن با افراد مسئول پذیر و خوش رفتار و منظم باعث ترقیب و تشویق من می شود. محیط کاری پویا که سبب پیشرفت و کسب مهارت بیشتر من شود.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 18
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه صنعتی سجاد

پروژه ها

 • 1395
  پردازش سیگنال های قلبی
  مسئول و دانشجو
 • 1392
  طبقه بندی سیگنال های قلبی
  دانشجو

افتخارات

 • 1394
  دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا
 • دوچرخه سواری
 • کوهنوردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Cadence,Matlab،office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com