مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه علوم تحقیقات تهران / معدل 14.5
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد تنکابن / معدل 14.14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت سلامت پرمون امین
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • هنر ، بازیگری
  60% Complete
  عنوان مدرک: وزارت ارشاد
 • کارگردانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: وزارت ارشاد
 • رایانه کار درجه 2
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • مسئول حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • حسابداری صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هنر ، بازیگری
  60% Complete
  عنوان مدرک: وزارت ارشاد
 • کارگردانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: وزارت ارشاد
 • رایانه کار درجه 2
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • مسئول حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • حسابداری صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com