مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی معماري
  گرایش معماري /دانشگاه آزاد شهرري

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com