مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پتروشیمی پالایش گاز /دانشگاه ازاد تهران مرکر / معدل 14.71

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی و طراحی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • طراحی و نقشه کشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDMS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی و طراحی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com