مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد شهر قدس / معدل 14.21

افتخارات

 • 1385
  عضویت در سازمان بسیج از تاریخ 1385 تا تاریخ 1397 (فعال)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • (Microsoft-MCSE (DNS,NAT,VPN,DFS,IIS,Certificate , …, Active
  100% Complete
  عنوان مدرک: (Microsoft Certificate Solotion Export (MCSE 2012
 • Cisco CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • (Microsoft-MCSE (DNS,NAT,VPN,DFS,IIS,Certificate , …, Active
  100% Complete
  عنوان مدرک: (Microsoft Certificate Solotion Export (MCSE 2012
 • Cisco CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com