مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 17.3

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  چاپ مقاله در خصوص خرید آنلاین

پروژه ها

 • 1393
  تاثیر چهار متغیر بر روی خرید آنلاین، تحقیق تجربی
  گردآورنده

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بازرگانی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت بازرگانی- اعتبارات اسنادی-مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرگانی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت بازرگانی- اعتبارات اسنادی-مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
https://.com