مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد فیروزکوه / معدل 14.3

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۶
  MTN IRANCELL
  مالی و حسابداری/ كمك حسابدار بخش مالي
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  شركت پنبه ريز
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • شهریور ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۸۷
  MTN Irancell
  بازاریابی و فروش/ Call center

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • 60% Complete
  عنوان مدرک: MCSE
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 60% Complete
  عنوان مدرک: MCSE
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com