مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد محض /دانشگاه پیام نور تهران غرب / معدل 16
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد صنعتی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / معدل 16.22

زبان

 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com