مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه دانشگاه ازادجامع اسلامی شوشتر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۵
  کارخانه ی مجید
  مهندسی شیمی/ کاراموزکنترل کیفیت Qc

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سمیناردرباره ی ساخت انواع چرم هادر دانشگاه
 • 1394
  سمینار درباره ی ساخت چرم دردانشگاه ازادشوشتر

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کاربا اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شیمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com