مختصری از من

اشنا با office

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسي برق
  گرایش الكترونيك /دانشگاه ازاد لاهيجان / معدل 14.07

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  شركت
  مالی و حسابداری/ كارمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com