مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش اتمی و مولکولی /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 15.56
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی فیزیک
  گرایش هسته ای /دانشگاه گیلان / معدل 14.4

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بررسی امواج الکترواستاتیکی در یک پلاسمای مغناطیسی کوانتومی الکترون پوزیترون در حضور یونهای سنگین (چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما)
 • 1394
  Inverse Free Electron Laser by an electromagnetic standing wave wiggler in the presence of external magnetic tapering parameter (International Journal of Advanced Scientific and Technical Research Issue 2015)
 • 1394
  Laser Induced Electron Acceleration in an Electromagnetic Standing Wave Wiggler with External Magnetic Tapering Parameters (International Journal of Scientific Research Engineering & Technology (IJSRET) 2015)

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • لیزر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • لیزر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com