مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 16.51
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه شهید بهشتی لرستان / معدل 13.14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  موسسه آموزشی ونوس
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com