مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی ارشد کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد / معدل 17.41
https://.com