مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش ترمودینامیک و سینتیک /دانشگاه علم و صنعت ایران
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش بدون گرایش /دانشگاه تهران
 • 1384 تا 1388
  دیپلم ریاضی

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشگاه علم و صنعت ایران
  مهندسی شیمی/ کارشناس ارشد پروژه های ترمودینامیک

سوابق آموزشی پژوهشی

پروژه ها

 • جداسازی فلزات سنگین از پساب‌های پالایشگاهی
  کارشناس ارشد پروژه
 • پایدارسازی سوسپانسیون اکسید روی
  کارشناس طرح
 • فرمولاسیون و تولید کود شیمیایی سوسپانسیون اکسید روی
  کارشناس پروژه

دانش تخصصی

 • فرایندهای غشایی، ترمودینامیک کاربردی و محیط زیست
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MATLAB
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی آزمایش و تحلیل نتایج آزمایشی با نرم افزار Minitab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی واحدهای فرایندی با نرم افزار Hysys
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Maple
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فرایندهای غشایی، ترمودینامیک کاربردی و محیط زیست
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com