مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - نساجی علوم الیاف
  گرایش فناوری نانو /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت آریاپردازشگر رایانه
  مالی و حسابداری/ منابع انسانی - بخش اداری مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تحقیق، مطالعه و گردآوری پروژه علمی با موضوع مطالعه اثر نانو مس بر خواص کالای پنبه¬ای اصلاح سطح شده توسط کرونا در زمستان 1394.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اظهار نامه مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نامه نگاری اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آیین نگارش و مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم آزمایشگاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اظهار نامه مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبه بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نامه نگاری اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آیین نگارش و مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم آزمایشگاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com