مختصری از من

آمادگی کامل جهت تعامل کاری سازنده با شرکتهای بزرگ و بین المللی

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1394
  کارشناسی ارشد دوره جامع تجارت بین الملل
  گرایش واردات و صادرات /دانشگاه مرکز آموزش بازرگانی / معدل 19
 • 1392 تا 1393
  دکتری DBA
  گرایش دکترای مدیریت عالی /دانشگاه آموزش عالی امین / معدل 19
 • 1391 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت ارشد
  گرایش بازرگانی و بازاریابی /دانشگاه آموزش عالی امین / معدل 19
 • 1390 تا 1391
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش مدیریت ارشد اجرایی /دانشگاه آموزش عالی امین / معدل 19

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۶
  شرکت اسپید اندیشان
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر ارشد اجرایی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ترجمه و تلخیص بیش از 100 جلد کتاب مدیریتی، فروش، کارآفرینی، بازاریابی و تبلیغات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: MBA, DBA

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: CRM

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: MBA, DBA
https://.com