مختصری از من

بعنوان فردی که دانش آموخته مهندسی آب می باشم و علاقه مند هستم تا از تخصص خود در زمینه مسایل مرتبط با سازمان شما استفاده کنم. و بطور مسئولانه وظیفه خود را انجام دهم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی آب
  گرایش آبیاری زهکشی /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 16.2

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت مهندسی تاچگر راه
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس ناظر پروژهای طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

  توضیحات: طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
  تهیه نقشه های پخنه بندی نیاز آبی در استان با استفاده از نرم افزار GIS و روش های زمین آماری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  عضو کمیته اجرایی چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی--- گواهی نامه آینده نگاری و آینده پژوهی پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع محیطی و سلامت--- مقالات : تحلیل وضعیت بارش و خشکسالی ایستگاه بروجرد با استفاده از شاخص های خشکسالی پهنه بندی نیاز آبی گیاه ذرت در استان خوزستان با استفاده از روش کریجینگ-- مقایسه روش های مختلف تبخیر و تعرق و نیاز آبی در منطقه جنوب رودخانه کارون-- توزیع مکانی و زمانی نیاز آبی گیاه ذرت با استفاده از روش های ژئواستاتیستیک (مطالعه موردی؛ استان خوزستان) مجله آب و خاک کرج--

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • علوم و مهندسی آّب
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهینامه طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد GIS در مسایل مرتبط با بخش آب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های آفیس- ورد -اکسل-اکسسو...
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه رایانه کار درجه2 سازمان فنی حرفه کشور
 • برنامه نویسی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک از سازمان فنی حرفه کشور

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم و مهندسی آّب
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهینامه طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار
https://.com