مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه ازاد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  آبفا
  مالی و حسابداری/ امور مشترکین/امور مالی

ابزار و نرم افزار

 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com