مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری مالی /دانشگاه پیامنور تهران غرب / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت پادیر صنعت
  مالی و حسابداری/ حسابدار مالی و مالیات
 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت تاک تایر
  مالی و حسابداری/ حسابدار مالیاتی
 • مرداد ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت شاب سرویس
  مالی و حسابداری/ حسابدار مالیاتی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۳
  انتشارات سجاد
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی پیوست
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مایکروسافت Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی پدیده و هلو و رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com