مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی کاردانی نرم افزار.کاردانی ای تی. کارشناسی شبکه
  گرایش شبکه /دانشگاه موسسه انفرماتیک تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارپرداز
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹
  کتاب شفا
  بازاریابی و فروش/ مشاور بازاریابی و تبلیغات
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۵
  دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مالی.
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالی.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com