مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  /دانشگاه دانشگاه ازاد تهران
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه دانشگاه عالی کار قزوین

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۱
  شرکت سایپا
  مهندسی صنایع/ مامور Hse

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com