مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت امور شعب
  /دانشگاه دانشگاه
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم روابط عمومی
  /دانشگاه دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بانک سینا
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ فعالیت به صورت پیمانکاری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com