مختصری از من

علاقه مند به شرکت در همکاری های تیمی و گروهی می باشم. همچنین از حضور در محیط های شاداب و بالاتر از سطح دانش خود لذت برده و خواهان فراگیری دانش بالاتر و اطلاعات بروز می باشم. بسیار پیرو نظم و انضباط کاری هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد تکنولوژی معماري
  گرایش معماري /دانشگاه آزاد قزوين / معدل 18
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی تکنولوژی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان ;بررسی میزان مشارکت های عمومی در رسیدن به ارتقای کیفی فضاهای گمشده شهری (نمونه موردی: بوستان جوانمردان،زیر پل آیت الله کاشانی);;
 • 1394
  مقاله ملی با عنوان "بررسی عوامل مشارکتهای عمومی و حق انتخاب شهروندان در توسعه پایداری اجتماعی"
 • 1394
  کتاب پایداری اجتماعی در فضاهای شهری
 • 1393
  مقاله ملی با عنوان بررسی نقش نور در ایجاد حس مکث و حرکت در معماری اسلامی
 • 1393
  مقاله علمی با عنوان بررسی حکمت و نقش نمادینگی عناصر اربعه در معماری
 • 1393
  مقاله ملی با عنوان شناخت هویت رنگ در مفاهیم معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی

افتخارات

 • 1395
  معدل کارشناسی ارشد 18/9
  معدل کارشناسی 17/24
  معدل کاردانی 17
 • 1391
  شرکت در پروژه سازه های ماکارانی مرکز رشد و تحقیقات دانشگاه آزاد قزوین

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • حوزه فرهنگي، هنري، اجتماعي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی تکنولوژی معماری

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • expert choice
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی تکنولوژی معماری
https://.com