مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  دکتری مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم خاک-پیدای، رده بندی و ارزیابی اراضی /دانشگاه شهرکرد / معدل 17.73
 • 1383 تا 1386
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم خاک /دانشگاه شیراز / معدل 16.59
 • 1375 تا 1379
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم خاک /دانشگاه شیراز / معدل 16.17

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • ILWIS
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک موسسه دیباگران
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک موسسه دیباگران
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hydrus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • R
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com