مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد كارشناس ارشد مديريت بازرگاني
  گرایش مالي /دانشگاه تهران مركز
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مديريت گمرك
  گرایش گمرك /دانشگاه تهران علوم و تحقيقات

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پارس أيده شيمي
  مدير بازرگاني خارجي
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  شركت مبين نت
  مسئول دفتر/ مدير داخلي
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۱
  كشتيراني سيوان پارس
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • پياده روي، نقاشي، شنا، فيلم ديدن،

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک: ديپلم هاي فني و حرفه اي

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: ديپلم فني و حرفه اي

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک: ديپلم هاي فني و حرفه اي
https://.com