مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
  گرایش تکنولوژی آموزشی /دانشگاه دانشگاه آزاد / معدل 16.33

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  اداره کل آموزش فنی وحرفه ای
  ریس اداره موسسات کارآموزی آزاد

  توضیحات: کارشناس آموزش در سال های 87 تا 90
  مسئول ارزیابی عملکرد در سال های 90 تا 91
  سرپرست دانشگاه علمی کاربردی فنی وحرفه ای در سال های 91 تا 92
  معاون آموزش مرکز آموزش فنی وحرفه ای در سال های 92 تا 93
  کارشناس پژوهش در سال های 93 تا 94
  رییس اداره آموزشگاه های آزاد در سال های 94 تا کنون
  کارمند نمونه در سال 1387
  کارمند نمونه طرح شهید رجایی توسط سازمان اموزش فنی وحرفه ای کشور در سال 1391
  پزوهشگر نمونه در سال های 86، 87، 90، 91 و 94

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۷
  جهاد دانشگاهی
  مسئول واحد افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۴
  جمعیت هلال احمر
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول R&D

  توضیحات: جوان نمونه
  مسئول واحد تحقیق و توسعه
  مشاور مدیریت
  مدرس دوره های آموزشی تخصصی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تاثیر آموزش با استفاده از تکنیک حل مساله به روش ابداعانه (TRIZ) بر افزایش مهارت های تفکر خلاق، حل مساله و توانمندی در بین کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای فناوری آموزش دانشگاه شهید رجایی علمی پژوهشی در دست داوری Education effect by using problem-solving techniques to inventive method (TRIZ) to increase self-efficacy and empowerment among trainees of Technical and Vocational Training Organization Journal of Middle East Applied Science and TechnologyIssue 15(4), Vol .6 ISC 2014 بررسی کیفیت زندگی، شادکامی و سلامت عمومی کارکنان فرماندهی انتظامی استان کردستان دانش انتظامی کردستان تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی علمی ترویجی 1393 Reasons of Marriage Postponement among the Young Girls: The Case Study in Kurdistan International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 3(3) ISC 2014 پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر با رویکرد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل سنگه پژوهش در سلامت روانشناختی دانشگاه خوارزمی علمی پژوهشی 1392 بررسی سبک آموزش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان علمی پژوهشی 1392 بررسی میزان استرس شغلی و بهره وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان سلامت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران علمی پژوهشی 1391 تحلیلی بر نقش سازمان های اجتماع محور در پیشگیری از اعتیاد مطالعات جامعه امن و امنیت انتظامی تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی علمی ترویجی 1390 بررسی علل تاخیر در سن ازدواج پسران جوان در استان کردستان مطالعات جامعه امن و امنیت انتظامی تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی علمی ترویجی 1390 استرس شغلی، تاثیرات و پیامدهی آن کار و جامعه موسسه کار و تامین اجتماعی علمی ترویجی 1389
 • 1390
  فضای مجازی و تاثیر آن بر عملکرد خانواده فضای مجازی بنیاد پیشگیری ملی در دست داوری اعتیاد به اینترنت و سلامت فضای مجازی بنیاد پیشگیری ملی در دست داوری اعتبار سنجی آموزشگاه های و آزاد و تاثیر آن بر نظارت و بازرسی مهارت آموری و اشتغال سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بین المللی 1395 تفاوت اثربخشی آموزش با روش توانمند سازی و کارآفرینی مهارت آموری و اشتغال سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بین المللی 1395 بررسی قابلیت های کارآفرینی در بین جوانان مهارت آموری و اشتغال سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بین المللی 1395 اثربخشی آموزش فنی وحرفه ای بر خودکارامدی و توانمندی زنان بی سرپرست و بد سرپرست مهارت آموری و اشتغال سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بین المللی 1395 پذیرش آموزش الکترونیکی از دیدگاه مربیان آموزشگاه های آزاد مهارت آموری و اشتغال سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بین المللی 1394 تاثیر آموزش با استفاده از تکنیک حل مساله به روش ابداعانه (TRIZ) بر افزایش خودکارآمدی در بین کارآموزآن مراکز آموزش فنی وحرفه ای مهارت آموری و اشتغال سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بین المللی 1394 انطباق آموزش های ارائه شده با نیازهای آموزشی در بخش روستایی در آموزش های مهارتی توسعه پایدار در علوم تربیتی مجمع عالی توسعه پایدار ملی 1394 پذیرش آموزش الکترونیکی از دیدگاه مربیان مراکز آموزش فنی وحرفه ای توسعه پایدار در علوم تربیتی مجمع عالی توسعه پایدار ملی 1394 مقایسه اثربخشی آموزش های ضمن خدمت برگزار شده در ادارات دولتی با روش نیازسنجی و بدون نیازسنجی: مطالعه موردی استان کردستان سمپوزیوم مدیریت موسسه آموزش عالی مهراوند بین المللی 1393 بررسی میزان یادگیری سازمانی در سازمان های غیر دولتی سمپوزیوم مدیریت موسسه آموزش عالی مهراوند بین المللی 1393 بررسی تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان مدیریت دانش دانشگاه شهید بهشتی ملی و بین المللی 1393 رابطه بین تفکر استراتژیک و گرایش به سمت سازمان یادگیرنده در سازمان های غیر دولتی مدیریت و حسابداری مرکز توسعه آموزش های مجازی بین المللی 1393 تاثیر آموزش با تکنیک حل مساله به روش ابداعانه(TRIZ) بر افزایش تفکر خلاق در بین کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای روانشناسی و علوم اجتماعی مرکز توسعه آموزش های مجازی بین المللی 1393 بررسی وضعیت توانمندی تعاونی های تولیدی و شناسایی عوامل موثر بر آن روانشناسی و علوم اجتماعی مرکز توسعه آموزش های مجازی بین المللی 1393 رابطه بین یادگیری تیمی و گرایش به سمت یادگیری سازمانی روانشناسی و علوم اجتماعی مرکز توسعه آموزش های مجازی بین المللی 1393 بررسی میزان گرایش به سمت یادگیری سازمانی و توانمند سازی در بین سازمانهای غیردولتی علوم انسانی و مطالعات رفتاری موسسه مدیران ایده ویرا بین المللی 1393 رابطه بین هوش سازمانی و تفکر استراتژیک در بین کارکنان آموزش فنی وحرفه ای استان کردستان مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران ملی 1393 تاثیر آموزش با استفاده از تکنیک حل مساله به روش ابداعانه (TRIZ) بر افزایش خودکارآمدی و توانمندی در بین کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی مجمع عالی توسعه پایدار ملی 1393 استرس شغلی و راهکارهای کاهش آن در بین کارکنان:(مطالعه موردی شرکت گاز استان کردستان) توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی مجمع عالی توسعه پایدار ملی 1393 بررسی ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه زوجین مطلقه در قبل از ازدواج و بعد از طلاق کنگره ملی روانشناسی خانواده انجمن روانشناسی خانواده ایران ملی 1393 نقش تحلیل استراتژیک با رویکرد(SWOT) در تدوین اسناد توسعه ای : مطالعه موردی آموزش های مهارتی کنفرانس آینده پژوهی و مدیریت توسعه مرکز توسعه آموزش های نوین ایران ملی 1393 تاثیر آموزش قبل از ازدواج بر افزایش رغبت دختران جوان مجرد نسبت به ازدواج کنگره خانواده دانشگاه شهید بهشتی ملی 1393 بررسی میزان گرایش آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای به سمت سازمان یادگیرنده مهارت آموزی و اشتغال سازمان آموزش فنی وحرفه ای بین المللی 1393 بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه ای مربیان از دیدگاه کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای : مطالعه موردی استان کردستان مهارت آموزی و اشتغال سازمان آموزش فنی وحرفه ای بین المللی 1393 انطباق آموزش های مهارتی با نیازهای بازار کار: مطالعه موردی شهرستان سنندج مهارت آموزی و اشتغال سازمان آموزش فنی وحرفه ای بین المللی 1393 میزان انطباق نیازهای آموزشی کارآموزان مراکزآموزش فنی وحرفه ای و آموزشگاههای آزاد با نیازهای بازار کار : مطالعه موردی شهرستان مریوان مهارت آموزی و اشتغال سازمان آموزش فنی وحرفه ای بین المللی 1393 مروری بر مطالعات انجام گرفته در زمینه تاثیر وبلاگ در آموزش اموزش در عصر دیجیتال ره آوران آموزش ملی 1392 بررسی رابطه بین استفاده ازتلفن همراه وشادکامی وبهداشت روان دربین دانشجویان:( مطالعه موردی استان کردستان) آسیب های اجتماعی نوپدید سازمان بهزیستی کشور ملی 1391 کاربرد نیازسنجی آموزشی در ایجاد صلاحیت حرفه ای و انطباق آموزش ها با بازارکار مهارت آموزی و اشتغال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بین المللی 1392 پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر با رویکرد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل سنگه اعتیاد و رفتارهای پرخطر دانشگاه خوارزمی ملی 1392 بررسی نقش چند رسانه ای ها در آموزش آموزش مجازی ره آوران آموزش ملی 1392 مطالعه تطبیقی آموزشهای فنی وحرفه ای درایران ومالزی مهارت آموزی و اشتغال سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ملی 1391 وضعیت بهداشت مدارس شهرستان سنندج ومقایسه آن با استانداردها سلامت مدرسه مرکزتحقیقات سیاستگذاری سلامت بین المللی 1390 The study of malnutrition in elderly people of Kurdistan in 2011 XVI International congress on nutrition and metabolism in renal disease 2012: Hilton. Honolulu International 2012 تاثیرات شفابخش قرآن کریم ازابعادروانی وجسمانی سلامت و قرآن دانشگاه زنجان منطقه ای 1389 بررسی علل طلاق در بین زنان تازه ازدواج کرده (کمتر از 5 سال ) در شهرستان سنندج نقش زن در سلامت خانواده و جامعه دانشگاه الزهرا ملی 1388 استرس شغلی و پیامدهای آن بر اساس مطالعات انجام گرفته از سال 1990 تا 2008 ایمنی و سلامت در محیط کار دانشگاه اصفهان بین المللی 1388 بررسی وضعیت هویت دینی و ملی جوانان در شهرستان سنندج جوانان و هویت ایرانی جهاد دانشگاهی و سازمان جوانان ملی 1387 میزان آگاهی زنان و دختران با بیماری ایدز زن و پژوهش دانشگاه آزاد نیشابور (مقاله برتر) ملی 1387 بررسی وضعیت خودکشی در استان کردستان در سال 1386 اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ملی 1387 بررسی وضعیت خودکشی در استان کردستان از سالهای 1380 تا 1385 آسیب شناسی اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران منطقه ای 1387 همگرایی ملی و راه¬های تحقق آن همگرایی معاونت فرهنگی سپاه منطقه ای 1387 نقش آسیب¬های¬اجتماعی بر سلامت¬جامعه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ملی 1387 بررسی میزان آگاهی مردم شهرستان سنندج از بیماری ایدز ایدز و بیماریهای مقاربتی دانشگاه آزاد واحد اراک منطقه ای 1386 نقش ایدز در گسترش آسیب¬های¬اجتماعی ایدز و بیماریهای مقاربتی دانشگاه آزاد واحد اراک منطقه ای 1386 دین گرایی و تاثیرات مثبت آن بر جوانان دین گرایی دانشگاه مدیریت صنعتی و پیام نور استانی 1386 مقایسه نظر سنجی پیمایشی و نظر سنجی الکترونیکی سمینار تخصصی نظر سنجی الکترونیکی جهاد دانشگاهی تهران (مقاله برتر) ملی 1386 اثرات مثبت ایمان دینی در نوجوانان و جوانان از دیدگاه مطالعات روانشناختی اتحاد و انسجام اسلامی وزارت دفاع ملی 1386 وحدت و دیدگاه اقبال لاهوری در مورد آن رویاهای ایرانی جهاد دانشگاهی کردستان منطقه ای 1386 بررسی وضعیت اوفات فراغت جوانان تخصصی اوقات فراغت سازمان ملی جوانان استان کردستان استانی 1385 استرس جوانان هلال احمر سازمان جوانان هلال احمر استانی 1385 بررسی نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد اعتیاد حوزه هنری و مواد مخدر استانی 1385

افتخارات

 • 1395
  پژوهشگر برتر اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کردستان 1394
  پژوهشگر برتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1393
  کارمند نمونه طرح شهید رجایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1391
  داور اولین جشنوار شهروند برگزیده فرماندهی انتظامی استان کردستان 1390
  پژوهش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت در سازمان های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سابقه تجربی و پژوهشی
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 • روانشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: فعالیت های مشاوره در مراکز مشاوره و آموزش و پژوهش در این زمینه
 • علوم اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک: پزوهشگر در مسائل اجتماعی
 • تکنولوژی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سابقه تجربی و پژوهشی
 • مدیریت آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 • روانشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: فعالیت های مشاوره در مراکز مشاوره و آموزش و پژوهش در این زمینه
 • علوم اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک: پزوهشگر در مسائل اجتماعی
 • تکنولوژی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
https://.com