مختصری از من

علاقه بسیار زیادی در یادگیری و کسب تجارب در زمینه های مختلف را دارم.
تمایل به یادگیری و استفاده از نرم افزار های مختلف و استفاده از آن ها در کارهای متفاوت دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه امیرکبیر

پروژه ها

 • 1393
  اندازه گیری به هنگام جوش شیرین
  مسئول پروژه

  توضیحات: شرکت در مسابقات خوارزمی و قبولی در مرحله اول
  شرکت در مسابقات نخبگان پژوهشگر و دریافت Certificate

افتخارات

 • 1395
  کسب مدرک فدراسیونی دان 2 سبک سایوکان فول کنتاکت
 • 1394
  کسب مدرک فدراسیونی دان 1سبک سایوکان فول کنتاکت
 • 1393
  گذر از مرحله اول مسابقات خوارزمی
  پروژه:اندازه گیری به هنگام جوش شیرین در نان
  شرکت در مراسم نخبگان پژوهشگر و دریافت Certificate

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش های رزمی(سایوکان،فول کنتاکت،تکواندو،ووشو،...)
 • یادگیری و کار با نرم افزار های مختلف
 • برنامه نویسی
 • سه بعدی سازی
 • انیمیشن سازی

ابزار و نرم افزار

 • 3D max
  40% Complete
  عنوان مدرک: فرهنگسرای IT
 • C++ Programming
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Flash Professional
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com