مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی کامپیتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت مانداسوی
  سرپرست انبار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Network
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com