مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه / معدل 12.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  انتشارات طلایی
  مهندس کشاورزی
 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مهندس کشاورزی
 • خرداد ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  آموزش پرورش منطقه 6 تهران
  فرهنگی هنری
 • فروردین ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  انتشارات طلایی
  مهندس کشاورزی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  شهرداری منطقه 12 ناحیه 2 و3
  فرهنگی هنری
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  انتشارات طلایی
  مهندس کشاورزی
 • مهر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  آموزش پرورش منطقه 6 تهران
  فرهنگی هنری

پروژه ها

 • 1392
  آویشن
  دانشجو

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوه نوردی ، دوچرخه سواری ، نقاشی ، نویسندگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: زراعت و اصلاح نباتات
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارهای فنی عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش محور
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: زراعت و اصلاح نباتات
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارهای فنی عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش محور
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com