مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  داده گستر عصر نوین {های وب)
  سخت افزار و شبکه/ پشتیبان فنی و مانیتورینگ

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: network+
 • شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: MCSE

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: network+
 • شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: MCSE
https://.com