مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مخابرات- شبکه /دانشگاه تهران / معدل 18.11

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  فایبرهوم
  مهندسی برق/ کارشناس فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Latex
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com